Objavte históriu svojho roduRodokmene boli v minulosti výstavnou skriňou šľachty. V súčasnosti však opäť zažívajú svoju renesanciu, pretože stále viac ľudí hľadá svoje korene a chce vlastniť rodokmeň svojej rodiny. Asi každého z nás zaujíma, kto boli naši predkovia, odkiaľ pochádzali, kedy sa narodili, kde žili, aké mali povolanie, či bojovali vo vojnách, koľko mali detí, či sa plavili za prácou do zámoria. Spoznanie odpovedí nám často pomôže pochopiť niektoré rodinné súvislosti a naviac možno prekvapene zistíme, s kým všetkým máme spoločných predkov. Zažijeme nielen dobrodružnú výpravu do minulosti, ale rodokmeň taktiež posilní náš vzťah a spolupatričnosť k rodine, vzbudí hrdosť na predkov a urobí radosť našim blízkym. Ďalším generáciám tak zanecháme niečo naozaj hodnotné, čo v rodine pretrvá navždy.

Ak chcete nájsť odpovede na otázky o svojich predkoch, obráťte sa na nás.


Naše službyVyhľadáme predkov a zostavíme rodostrom

Aby sme mohli začať s genealogickým výskumom Vašej rodiny, v prvom kroku od Vás budeme potrebovať meno a priezvisko najstaršieho známeho predka, dátum a miesto jeho narodenia a taktiež jeho vierovyznanie. Objednať si môžete nasledovné genealogické výstupy. Môže sa jednať o samostatné projekty, ktoré sa však v prípade záujmu môžu navzájom kombinovať.

  1. Rodový vývod – výskum predkov

    V súčasnosti ide o najžiadanejší genealogický výstup. Pretože sa jedná o súhrn predkov, zisťujú sa všetci predkovia kľúčovej osoby (napr. Vás), to znamená rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia, atď. Rodostrom má tvar obrátenej pyramídy. Rad predkov stúpa každou generáciou dvojnásobne. Napríklad záujemcovi, ktorý má v súčasnosti vek okolo 50 rokov, zväčša vyhľadáme predkov až do 6.-7. generácie, teda približne do obdobia konca 18.stor., resp. začiatku 19.stor. Občas sa dá dostať zhruba až k roku 1750 resp. ďalej, avšak čím starší zápis, tým menej údajov obsahuje a preto už môže byť postupne problém napr. s dohľadaním rodných priezvisk žien alebo niektorých dátumov.

  2. Rozrod – výskum potomkov

    Zisťujú sa všetci potomkovia daného predka až po súčasnosť. Rozrod má tvar pyramídy, pričom na vrchole je najstarší zistiteľný predok a pod ním sú na jednotlivých stupňoch jeho priami potomkovia vrátanie ich manželiek (manželov). Rozrod je náročnejší a má oveľa širší rozsah, než vývod. Preto sa zvykne zostavovať iba pre niekoľko generácií rodiny. Dajú sa ním však zistiť aj vzdialenejší príbuzní. Veľmi vhodné využitie má v dedičských konaniach, keď potrebujete zistiť okruh dedičov.

  3. Rodokmeň – výskum potomkov „po meči“, teda len po mužskej línii

    Sleduje sa len jedno priezvisko od najstaršieho známeho nositeľa až po súčasnosť. Je to typ rozrodu postupujúci len po mužskej línii, pričom ženskí potomkovia sa ďalej nesledujú. Samozrejme nie je určený iba pre mužov. Môže si ho dať vypracovať aj žena pri výskume predkov svojho rodného priezviska, teda po svojom otcovi. Toto je klasický rodokmeň, ktorý sa v minulosti zostavoval pre šľachtické rody. Pri tomto type výskumu sme sa však už aj v „neurodzených“ rodoch dokázali dostať dokonca až 12 generácií naspäť do 17. storočia.

Doba spracovania a orientačné ceny

Podrobnejšie informácie nájdete tu.


Vyhľadáme dedičov a neznámych vlastníkov pozemkov

Genealogický výstup – rodostrom resp. rodokmeň – sa dá okrem spoznania predkov využiť taktiež na vyhľadanie dedičov v prípadoch, ak poručiteľ zomrel bez závetu a bez známych dedičov zo zákona. Pri hľadaní jeho žijúcich príbuzných, ktorí prichádzajú do úvahy ako dedičia, treba ísť niekoľko desiatok rokov (často aj 100 rokov) do minulosti a odtiaľ spätne hľadať. Podľa našej skúsenosti sa môžu nájsť dokonca žijúci dedičia alebo potomkovia, o ktorých už v súčasnosti nikto z okolia poručiteľa nevie.

Na Slovensku je ešte veľké množstvo pozemkov vo vlastníctve resp. v spoluvlastníctve neznámych alebo nezistených vlastníkov. Sú to vlastníci, ktorých mená sú síce známe, avšak ich miesto pobytu je neznáme. V evidencii katastra nehnuteľností sú vedení ako nezistení vlastníci. V prevažnej väčšine sa jedná o osoby, ktoré už dávno zomreli, ale ich pozostalosť nebola dedičsky prejednaná resp. bola prejednaná iba časť. Môže sa jednať napríklad aj o pozemky ľudí, ktorí sa vysťahovali do zahraničia. Pre vysporiadanie vlastníctva je potrebné v prvom rade nájsť dedičov neznámeho vlastníka, ktorí jediní majú právo žiadať o prejedanie novoobjaveného dedičstva na príslušnom okresnom súde.
Pátranie po vysťahovalcoch do USA

V prvej tretine 20-teho storočia odišlo za prácou do zámoria množstvo Slovákov. Možno bol medzi nimi aj Váš predok, prípadne brat alebo sestra Vášho predka. Niektorí sa časom vrátili, ale časť z nich natrvalo zostala žiť v USA. Aj keď sa v priebehu zopár generácií Vaše príbuzenské zväzky pretrhli, rodostrom Vašej rodiny sa dá doplniť, pretože potomkovia vysťahovalcov sa zväčša dajú objaviť. Nájdeme Vám dostupné informácie o vysťahovalcoch a prípadne zistíme aj kontakt na ich potomkov.


Pomoc pri individuálnom pátraní v histórii rodiny

Ak už máte zistené nejaké informácie o predkoch, ale dostali ste sa do slepej uličky alebo neviete zistiť viac, obráťte sa na nás. Pomôžeme Vám vypátrať chýbajúce údaje a doplniť rodostrom. Na základe Vašej požiadavky vyhľadávame osoby v rôznych archívnych dokumentoch, ako sú matriky, sčítacie hárky, súpisy, urbáre, vojenské kmeňové listy, pozemkové knihy a iné.