Doba spracovania a orientačné cenyČas potrebný na zostavenie rodokmeňa a jeho celková cena sa dopredu nedajú určiť úplne presne, pretože každý prípad je individuálny. Dôležitým faktorom je napríklad veľkosť obce, farnosti, náročnosť čítania starých zápisov, stav zachovania dokumentov, atď.. Väčšina starých matrík nemá index priezvisk, takže ich treba podrobne prechádzať stranu za stranou, zápis po zápise. Okrem toho treba veľa analyzovať, logicky uvažovať, skladať mozaiku, robiť si pomocné rodokmene iných rodín s rovnakým priezviskom a pri každom zápise sledovať ďalšie detaily, ktoré môžu byť nápomocné. Často je to doslova detektívna práca. Stáva sa, že na identifikáciu jednej osoby stačí niekedy aj jedna hodina archívneho výskumu, ale rovnako sa stáva, že na identifikáciu inej osoby je potrebných aj niekoľko dní.

Orientačná doba vyhotovenia najčastejšieho genealogického výstupu, teda rodového vývodu (výskum predkov), sú približne 3 mesiace, avšak z vyššie uvedených dôvodov to môže byť aj viac resp. menej.

Celková cena závisí od rozsahu, zložitosti a časovej náročnosti genealogického výskumu. Orientačné ceny sú uvedené nižšie, presnejšiu cenu vieme uviesť po prvej konzultácii s klientom a po získaní potrebných informácií.

Zostavenie rodového vývodu približne do začiatku 19.stor. si vyžaduje desiatky hodín práce a cena sa orientačne pohybuje okolo 1500 EUR. Samozrejme, v prípade staršieho obdobia je cena vyššia a naopak, v prípade mladšieho obdobia, je cena nižšia. Každý má 2 rodičov a 4 starých rodičov, takže tých hľadať netreba. Časť z nás možno pozná taktiež svojich 8 prastarých rodičov, aj keď zväčša iba čiastočne, pretože nie každý pozná napríklad rodné priezviská prababičiek, prípadne ďalšie údaje. Určite však len málokto pozná všetkých svojich 16 praprastarých rodičov, 32 prapraprastarých rodičov, atď. A práve títo predkovia sú hlavným objektom nášho výskumu. Pri každom z predkov by sa mal dať nájsť zápis krstu a pohrebu a pri manželoch aj zápis sobáša. Z toho vyplýva, že len v 5. a 6. generácii (spolu 48 osôb) ide až o 120 zápisov. V minulosti sa písomné záznamy na našom území viedli v latinčine a v maďarčine. Okrem toho, hlavne staršie zápisy sú často pomerne ťažko čitateľné, takže zápis nestačí iba nájsť, ale občas ho treba aj doslova rozlúštiť a preložiť. U bežného nešľachtického rodu sa výskumom na Slovensku dá dostať zväčša cca do obdobia rokov 1780 – 1820. V niektorých prípadoch, ak sa zachovali aj staršie zdroje, je možné ísť ešte ďalej do histórie. Klienta vždy o takejto možnosti informujeme, aby sa mohol rozhodnúť, či máme pátrať aj ďalej a doplatok ceny v takýchto prípadoch dohodneme individuálne.

V prípade rozrodu (výskum potomkov konkrétnej osoby) sa cena skladá z pevnej čiastky 500 EUR, ku ktorej sa pripočíta 30 EUR za každého nájdeného potomka. Celková cena tak bude záležať od počtu generácií, ktoré budete chcieť vypátrať. Pre účely zistenia okruhu Vašich bližších resp. vzdialenejších príbuzných Vám bude postačovať rozrod začínajúci predkom, ktorý sa narodil cca po roku 1830. S pribúdajúcimi generáciami sa síce bude jednať o desiatky potomkov, ale nakoľko väčšinu svojich príbuzných vo Vašej resp. v predchádzajúcej generácii poznáte aj Vy sami, títo nebudú predmetom pátrania a tak sa nemusíte obávať vysokých nákladov. Samozrejme vyhľadanie potomkov je možné objednať aj počnúc osobou, ktorá sa narodila napríklad pred 250 rokmi. Pre záujemcu je takýto obsiahly rodostrom hlavne vecou prestíže a zistení, s kým všetkým má spoločných predkov.

Ak chcete získať klasický rodokmeň mužskej línie, cena sa orientačne pohybuje medzi 800 – 1 200 EUR v závislosti od počtu nájdených generácií. Jednoduchšia možnosť je rodokmeň priamej mužskej línie, kde sa na rozdiel od klasického rodokmeňa nesledujú súrodenci Vašich predkov, ale iba Vaši priami predkovia po priezvisku. V tomto prípade sa cena orientačne pohybuje medzi 600 - 1 000 EUR.